FUNDACJA DOBREGO SMAKU

Do celów statutowych Fundacji należy:

1. promowanie zdrowego stylu życia oraz wpływu zbilansowanej i zrównoważonej diety na prawidłowe funkcjonowanie organizmu i przeciwdziałanie chorobom,
2. organizowanie warsztatów edukacyjno-kulinarnych dla dzieci i młodzieży,
3. propagowanie i promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym również osób starszych, promowanie sportu i turystyki, jako sposobu na wymianę doświadczeń i zawężanie więzi międzyludzkich, a także jako formę spędzania wolnego czasu,
4. propagowanie działań ukazujących, jak styl życia wpływa na nasze samopoczucie oraz zdrowie,
5. poszerzanie świadomości społecznej w zakresie negatywnych skutków biernego i niezdrowego trybu życia,
6. promocja wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia.

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a. organizowanie wydarzeń pogłębiających świadomość społeczną w zakresie prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia,
b. współpracę ze specjalistami jednostkami i organizacjami w zakresie różnych form aktywności fizycznej i dietetyki,
c. prowadzenie specjalistycznych programów w zakresie zbilansowanej diety, zdrowego trybu życia, zajęć rekreacyjno-sportowych,
d. organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, kursów, konferencji, forum, kongresów, debat oraz imprez edukacyjnych mających na celu promowanie idei zdrowego żywienia, zbilansowanej diety oraz przeciwdziałanie chorobom wynikającym z nieprawidłowego odżywienia oraz biernego trybu życia;
e. upowszechnianie wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji za pośrednictwem internetu oraz innych środków masowego przekazu, w szczególności w formie: audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw;
f. współpracę z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, ale posiadającymi podmiotowość prawną, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi, celem upowszechniania i efektywnego wdrażania modeli działań objętych celami statutowymi Fundacji;
g. wspólpracę z istytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, a w szczególności z przedszkolami, szkołami, klubami sportowymi, ośrodkami kultury i rozwoju, które zainteresowane są edukacją i promowaniem kultury fizycznej, aktywnego tryby życia i zdrowego sposobu żywienia wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

FUNDACJA DOBREGO SMAKU z siedzibą w Krakowie.

ul. PODHALAŃSKA, nr 7, lok.

miejsc. KRAKÓW,

kod 30-430

REGON: 366453086,

NIP: 6793141588

Tel. kontaktowy: 604156058

Do pobrania:

Fundacja-Dobrego-Smaku-KRS

Statut-Fundacji-dobrego-smaku

 

zamów online